Štefanović dr Sabina

doktor stomatologije 

Rođena u Subotici 1986. godine. Stomatologiju završila 2012. godine na Klinici za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Pripravnički staž odradila u Stomatološkoj službi Doma zdravlja u Subotici. Državni ispit uspešno položila 2013. godine i od tada je deo tima Dental House Nikolić ordinacije. Govori mađarski, srpski, engleski i nemački jezik.

Powered by WebExpress