Jasmina Kovačević

Rođena 1981. godine u Subotici. Srednju Medicinsku školu smer medicinska sestra tehničar završila 2001. godine u Subotici. Pripravnički staž odradila 2002. godine na hitnom prijemu zdravstvenog centra Subotica. Državni ispit položila 2003. godine i iste počela raditi na hitnom prijemu subotičke bolnice sve do 2019. godine. U međuvremenu završila smer stomtološka sestra tehničar i postala deo Dental House Nikolić tima.

Powered by WebExpress