Tomek spec. dr Ivor

specijalista oralne hirurgije
 
Rođen 1990. godine u Subotici. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2015. godine. Posle obavljenog pripravničkog staža u Stomatološkoj službi Doma zdravlja u Subotici i položenog državnog ispita, postao je deo Dental House Nikolić tima. Specijalizaciju oralne hirurgije završio je 2021. godine na Medicinskom fakultetu u Novom sadu, na Klinici za stomatologiju. Učestvovao je na mnogim seminarima i stručnim usavršavanjima. Predavač je po pozivu. Govori srpski, engleski i mađarski jezik.

I SAOPŠTENJA NA SKUPOVIMA NACIONALNOG ZNAČAJA KOAUTORSKI RADOVI:
1. Kompromis u protetskoj rehabilitaciji pacijenta skeletne klase II/1. (maj.2016. Novi Sad)
2. Protetska rehabilitacija pacijenta nakon resekcije mandibule. (maj.2016. Novi Sad)
3. Dugovremenska predprotetska priprema kao faktor uspeha u protetskoj rehabilitaciji. (septembar. 2016. Zlatibor)
4. Nedostatak jednog zuba u interkaninom sektoru – privremeni, minimalno invazivni modaliteti protetskog zbrinjavanja. (15. oktobar. 2016. I Subotički Simpozijum)
5. Adhezivni most – jednoseansna, minimalno invazivna, privremena protetska nadoknada. (novembar.2016. Beograd)
6. Kompromisnom pretprotetskom pripremom do estetski zadovoljavajućih rezultata. (maj.2017. Novi Sad)
7. Maksimalna estetika uz pomoć minimalne intervencije u svakodnevnoj praksi. (maj.2017. Novi Sad)
8. Keramičkom nadogradnjom i krunicom – minimalno invazivno u estetskoj zoni (jun.2017. Novi Sad)
9. Multidisciplinarnom predprotetskom pripremom do zadovoljnog pacijenta. (jan.2017. Novi Sad)

II PREDAVANJE PO POZIVU
1. Zone rasterećenja u gornjoj vilici. (10.maj.2016. Dom zdravlja Subotica)
2. Zone rasterećenja u gornjoj vilici. (02.decembar.2016. Sombor)
3. Adhezivni most – jednoseansna, minimalno invazivna, privremena protetska nadoknada. (23.decembar.2016.)

Powered by WebExpress