Nikolić N. spec. dr Branko

specijalista stomatološke protetike 

Rođen je 1976. godine u Subotici. Zvanje doktora stomatologije je stekao u Novom sadu na Klinici za stomatologiju 2003. godine, a specijalizaciju iz stomatološke protetike je završio na Stomatološkom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu 2015. godine. Član je DLV-SLD, sekcije za stomatološku protetiku SLD, učesnik na brojnim kongresima i simpozijumima kako u Srbiji tako i u inostranstvu, predavač po pozivu. 
Govori srpski, mađarski i engleski jezik.

SAOPŠTENJA NA SKUPOVIMA NACIONALNOG ZNAČAJA: 
AUTORSKI RADOVI: 
1.Nikolić B:Estetska rekonstrukcija dijasteme medijane u donjoj viliciXX Simpozijum protetičara Srbije,Kladovo,2013. 
2.Nikolić B:Krunicom izvađenog zuba-jednoseansno do adhezivnog mostaDrugi prolećni simpozijum protetičara Srbije,Ždrelo,2014. 
3.Nikolić B:Jednoseansno i efikasno do adhezivnog mostaXXI Simpozijum protetičara Srbije,Divčibare,2014. 
4.Nikolić B:Šta nudi protetski tretman u zbrinjavanju nepčanih rascepa?XXI Simpozijum protetičara Srbije,Divčibare,2014 
5.Nikolić B:Šta očekivati od homologog teleskopskog sklopa?XXI Simpozijum protetičara Srbije,Divčibare,2014. 
6.Nikolić B:Supradentalna proteza-specifičnosti dizajna baze protezeTreći prolećni simpozijum protetičara Srbije,Vrdnik,2015. 
7.Nikolić B:Kompromisom do zadovoljnog pacijentaTreći prolećni simpozijum protetičara Srbije,Vrdnik,2015. 
8.Nikolić B:CAD/CAM tehnologija u protetskoj rehabilitaciji cheilognatopalatochisis-aXXII Simpozijum protetičara Srbije,Banja Koviljača 2015. 
KOAUTORSKI RADOVI: 
1.Supradentalna proteza retinirana pomoću intraradikularnog atečmenaDrugi prolećni simpozijum protetičara Srbije,Ždrelo,2014. 
2.Dental pulp stem cells and bone tissue engineering19th Bass congres,Belgrade,2014. 
3.Skeletirana proteza sa intra i ekstrakoronarnim dugmičastim sidrimaDrugi prolećni simpozijum protetičara Srbije,Ždrelo,2014. 
4.Terapijski modaliteti kod subtotalne krezubosti donje viliceXXI Simpozijum protetičara Srbije,Divčibare,2014. 
5.TH subtotalne krezubosti izradom individualnog intraradikularnog atečmenaXXI Simpozijum protetičara Srbije,Divčibare,2014. 
6.Estetska i funkcionalna rehabilitacija nakon avulzije zuba jednoseansnom izradom adhezivnog mostaDrugi kongres dečije i preventivne stomatologije, Beograd 2015. 
KONTINUIRANA EDUKACIJA IZ OBLASTI STOMATOLOŠKE PROTETIKE
1. XX SIMPOZIJUM PROTETIČARA SRBIJE,KLADOVO, 20.- 21.JUN 2013.„IZAZOVI SAVREMENE STOMATOLOŠKE PROTETIKE„ 
2. DRUGI PROLEĆNI SIMPOZIJUM PROTETIČARA SRBIJE,ŽDRELO,15.MART 2014. 
3. XXI SIMPOZIJUM PROTETIČARA SRBIJE, DIVČIBARE,19.-22.JUN 2014.„SVAKODNEVNE INTERVENCIJE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI-OD JEDNOSTAVNIH DO KOPLEKSNIH REŠENJA 1 I 2“ 
4.19TH CONGRESS OF THE BASS,BELGRADE,APRIL 24-27,2014. 
5. ZAVRŠEN KURS NA 19. BASOVOM KONGRESU U BEOGRADU 26.APRILA 2014.GODINE NA TEMU:„INDIRECT COMPOSITE VENEERS-SIMPLE WAY TO THE PERFECT AESTHETICS“ 
6. KERAMIČKI SISTEMI U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI, 17.NOVEMBAR 2013., BEOGRAD 
7. NEW RESTORATIVE MATERIAL, SIMPOZIJUM STOMATOLOGA I SARADNIKA, NOVI SAD 2013. 
8. ,,ZATVARANJE DIJASTEMA MINIMALNO INVAZIVNIM DIREKTNIM I INDIREKTNIM ADHEZIVNIM RESTAURACIJAMA”, DOM ZDRAVLJA SUBOTICA, SPEC.DR TATJANA BOBINAC, 06.06.2014. 
9. SUPRASTRUKTURE, PROF.DR ALEKSANDAR TODOROVIĆ, SUBOTICA, 28.JUN.2014. 
10. KLINIČKA PRIMENA SAVREMENIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA U STOMATOLOGIJI, SIMPOZIJUM STOMATOLOGA I SARADNIKA, NOVI SAD 2013. 
11. TREĆI PROLEĆNI SIMPOZIJUM PROTETIČARA SRBIJE, VRDNIK,APRIL 2015. 
12. PC “UŠĆE”-BREDENT NIGHT-Bio HPP,27. MART,2015. 

Powered by WebExpress